DIỆN ĐỊNH CƯ ÚC LAO ĐỘNG TAY NGHỀ MỚI TỪ THÁNG 7/ 2018

Chính phủ Úc vừa công bố một loại Visa định cư Úc lao động tay nghề mới để thử nghiệm để thu hút những lao động có kỹ năng tay nghề cao từ trên khắp thế giới. Phương thức Visa định cư Úc mới này được gọi là diện “TÀI NĂNG TOÀN CẦU” (GTS). Diện … Đọc tiếp DIỆN ĐỊNH CƯ ÚC LAO ĐỘNG TAY NGHỀ MỚI TỪ THÁNG 7/ 2018