Khối Thịnh Vượng Chung – Anh, Úc, Antigua & Barbuda, Canada, Síp

Khối Thịnh Vượng Chung – Anh, Úc, Antigua & Barbuda, Canada… 1. Khối Thịnh vượng chung với 16 nước đứng đầu bởi Nữ hoàng Anh: Khối Thịnh vượng chung (tiếng Anh: Commonwealth realm) là một quốc gia tự trị nằm trong Khối Thịnh vượng chung các Quốc gia và có nữ hoàng Elizabeth II là vị vua trị vì theo hiến … Đọc tiếp Khối Thịnh Vượng Chung – Anh, Úc, Antigua & Barbuda, Canada, Síp